Andrzej Piestrzeniewicz

Andrzej Piestrzeniewicz

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu rynków finansowych w Polsce i za granicą. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A, doświadczenie zdobywał również w Skandinaviska Enskilda Banken SEB TFI.S.A. czy LEGG MASON TFI S.A. W BPS TFI odpowiedzialny za Departament który utworzył oraz wdrożył największy międzyzakładowy pracowniczy program emerytalny w Polsce. Aktualnie zatrudniony w PKO TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży odpowiedzialnego m.in. za wdrażanie i obsługę pracowniczych planów kapitałowych, pracowniczych programów emerytalnych oraz planów kapitałowych.

Michał Laskowski

Michał Laskowski

Doradca podatkowy. Absolwent prawa oraz studiów ekonomicznych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego zdobyte podczas pracy w administracji podatkowej (Izba Skarbowa w Białymstoku), podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz jako dyrektor finansowy w spółce należącej do grupy międzynarodowej. W zakresie działalności wykonywał czynności doradztwa podatkowego, brał udział w badaniach sprawozdań finansowych, uczestniczył w procesach przekształceń, przejęć oraz transakcjach zbycia przedsiębiorstwa. Praktyk w obszarze cen transferowych, odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz za wdrożenie polityki cen transferowych. Analityk finansowy, praktyk controlingu i nadzoru nad działami księgowości. Trener Biznesu na poziomie 4 Europejskich Ram Kwalifikacji (4EQF), przeprowadził blisko 40 szkoleń. Wiceprezes Zarządu w spółce Kancelaria Audytorska LKPF Sp. z o.o.