Czas trwania warsztatów godz. 9.30-16.30

 

1. Wprowadzenie

2. Klient Idealny

a) Rozmawiamy kim jest klient idealny na przykładzie klientów dobrej marki samochodowej

b) Omawiamy charakterystykę klienta idealnego

3. Metody nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami

a) Omawiamy, gdzie szukamy naszych klientów

b) Omawiamy, jak powinien wyglądać pierwszy email wysłany do klienta

4. Networking

a) Omawiamy istotę i zasady dobrego networkingu

5. Rozmowa z klientem

a) Omawiamy język korzyści

b) Omawiamy czym jest storytelling

c) Omawiamy błędy popełniane podczas rozmów z klientami

6. Oferta sprzedażowa

a) Omawiamy strukturę oraz błędy w ofertach sprzedażowych

7. Spotkanie z klientem

a) Omawiamy dobre nawyki dotyczące spotkań z klientami

8. Podsumowanie