Aleksander Czarnowski

Aleksander Czarnowski

Prezes Zarządu, Defenselayers

Aleksander Czarnowski osiada ponad 22 letnie doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jest członkiem grupy Cloud Select Industry Group (CSIG) w Komisji Europejskiej, gdzie jako ekspert bezpieczeństwa zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną danych w chmurze oraz umowami SLA. Tam też konsultował elementy GDPR jeszcze na etapie projektu i był współautorem publikacji „Cloud SLA Standardisation Guidelines”. Członek Komisji Technicznej 182 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym odpowiedzialną za rodzinę norm ISO 27000 definiujących najlepsze praktyki w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Członek Rady Programowej Centrum Certyfikacji Jakości – akredytowanej jednostki certyfikacyjnej działającej w strukturach Wojskowej Akademii Naukowej.
Autor i współautor wielu publikacji w Polsce i za granicą w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym „RODO przewodnik ze wzorami” wydany przez Wolters Kluwer oraz „Model bezpieczeństwa w ekonomii współdzielonej” w książce „Wyzwania Informatyki Bankowej”, V edycja 2018. Doradza największym firmom w Polsce i Unii Europejskiej z sektora finansowego w zakresie cyberbezpieczeństwa a także standardów ISO 27001, ISO 27017, ISO27018, ISO 29134, PCI DSS, PSD2 i RODO. Lider podgrupy Cyberbezpieczeństwo i cerytfikacja w Grupie Robocze ds. IoT Ministerstwa Cyfryzacji. Współautor raportu „Internet rzeczy – Polska Przyszłości” opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Mecenas, w naszym łebinarze reprezentuje OChK jako CLO

Mecenas Piotr Jakubowski jest ekspertem prawa nowych technologii, prawa IT, cloud computingu i ochrony danych oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego z unikalnym, ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.
Obsługiwał i koordynował prawnie największe projekty M&A w sektorze IT w Polsce, wdrażał pionierskie polskie projekty technologiczne w Afryce, prowadził zagraniczne akwizycje w tym sektorze na wszystkich kontynentach, gdzie wartość największej transakcji przekroczyła 145 mln USD.
Przygotował i negocjował niezliczoną ilość umów wdrożeniowych (w modelu waterfall i agile), licencyjnych, serwisowych czy outsourcingowych o wartości setek milionów złotych. Doradza w projektach IT w szeroko rozumianym modelu cloud computing, zajmuje się zagadnieniami prawnymi big data oraz podpisem elektronicznym.
Specjalizacja mec. Piotra Jakubowskiego obejmuje również rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych, arbitraż oraz mediację. Doradza klientom w zakresie transakcji handlowych, prowadzenia negocjacji i zarządzania sytuacją kryzysową.
Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych w Polsce i na świecie.
Radca Prawny, posiada również dyplom sędziowski po ukończonej aplikacji sądowej i zdanym egzaminie sędziowskim przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii na University of Cambridge.
Arbiter, wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek z branży nowych technologii.
Co roku zostaje wyróżniony przez organizację Legal 500 w ramach GC Powerlist jako jeden z najbardziej wpływowych prawników w Europie Środkowo Wschodniej w branży IT (GC Powerlist 2017 i 2019). W 2018 roku wyróżnienie otrzymał również kierowany przez niego zespół prawników (GC Powerlist Teams).

Marcin Masłowski

Marcin Masłowski

CISO
Od 25 lat związany z branżą IT, od 15 z bezpieczeństwem informacji, pełnił funkcje CIO, CSO/CISO w tak różnych branżach jak przemysł, FMCG, e-commerce, usługi finansowe. Certyfikowany audytor IT i cyberbezpieczeństwa, praktykujący menedżer bezpieczeństwa informacji, ryzyka i compliance na styku IT z nowoczesnym biznesem. Prelegent międzynarodowych konferencji poświęconych praktycznym aspektom zarządzania IT, bezpieczeństwem informacji, ochroną prywatności i audytem, członek warszawskiego koła ISACA. W wolnym czasie realizuje swoją pasję do wędrówek w ekstremalnie niskich temperaturach.

Marcin Zabawa

Marcin Zabawa

STX, Szef produkcja oprogramowania
Obszarem zainteresowania Marcina jest wytwarzanie oprogramowania, które rozwiązuje prawdziwe problemy. Na co dzień mocno inspiruje się szczupłymi metodykami pracy, które skupiają się na zwalczaniu marnotrawstwa. Marcin nadzorował strategie realizacji projektów w firmach produktowych z branży gier komputerowych, telekomunikacji i digital signage. Kierował również obszarem 'delivery' w kilku software house'ach tworzących javowe platformy B2B, pythonowe aplikacje webowe, e-commerce'owe systemy omnichannel, aplikacje mobilne i inne. Działa również jako konsultant w zakresie zarządzania projektami IT. Obecnie kieruje wrocławskim biurem STX Next - python’owego software house’u.