Daniel Zagrodzki

Daniel Zagrodzki

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i System Informacyjne. Od 2005 roku pracował w firmach doradztwa profesjonalnego (PwC, Deloitte, EY) w ramach działów doradztwa podatkowego gdzie zajmował się optymalizacją raportowania finansowego oraz projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań do agregacji danych. Daniel kierował projektami wdrożeń dedykowanego oprogramowania dla największych polskich firm oraz wielu wiodących organizacji międzynarodowych.

Anna Kuleszyńska

Anna Kuleszyńska

Radca prawny, doktor nauk prawnych 

Specjalista z zakresu prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych i optymalizacji podatkowej, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dużych polskich kancelariach zajmujących się doradztwem podatkowym zajmuje się również bieżącą obsługą podatkową dużych podmiotów gospodarczych. 

Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów przed organami podatkowymi obydwu instancji, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmuje się również udzielaniem Klientom pomocy w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań. Brała udział w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również zmierzających do stworzenia optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych. Brała również udział i prowadziła wiele przeglądów podatkowych. Jest autorem kilkunastu publikacji prasowych dotyczących bieżących zagadnień podatkowych. 

Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: administracja z prawa podatkowego oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: rachunkowość. Prowadzi wykłady z ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych.