Zagadnienia:

  • Obecna kondycja polskich firm w kontekście wyjścia z pandemii i wojny na Ukrainie. Próba oceny sytuacji, w tym wskazanie najbardziej poszkodowanych obszarów i próba diagnozy najlepszych szans na wsparcie,
  • Inwestycje na wstrzymaniu. To problem widoczny od lat, ale dziś po raz kolejny przedsiębiorcy schowali żagle. Jak zachęcić ich do ekspansji? Jakie mają możliwości rozwoju?
  • Sytuacja w sektorze bankowym i finansowym. Na ile polskie instytucje finansowe są w stanie dziś wspierać rozwój polskich przedsiębiorstw? Które sektory gospodarki mogą liczyć na największy zastrzyk kroplówki?
  • Przegląd produktów finansowych, z których mogą korzystać firmy. Rozwiązania kredytowe i leasingowe.