Konferencja: POLSKA WSCHODNIA. SZLAKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska WSCHODNIA 700x250

Wschodnia Polska to urokliwe jeziora, górskie trasy, piękna przyroda i szlaki rowerowe. Turystyczny raj. Ale to również region dynamicznie się rozwijający, który oferuje coraz więcej przedsiębiorcom - wiele firm powstałych tutaj osiąga ogólnopolskie sukcesy, przyciągając na Wschód także duży biznes i startupy z innych części kraju.

Czas trwania: 10:00 – 15:00

 

Liczba miejsc ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy otrzymają trzymiesięczną bezpłatną prenumeratę miesięcznika "My Company Polska".

Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w konferencji bez podawania przyczyn.


Kontakt i więcej informacji:


Marcin Konopacki
Project Manager
M +48 697 237 057
marcin.konopacki@mycompanypolska.pl

 

 

Logo PARP