9:25 - 9:30 Rozpoczęcie konferencji

9:30 - 10:10 Gdzie szukać oszczędności w firmie? - Magdalena Zalech - Partner EY, Dział Doradztwa Podatkowego

10:10 – 10:40 – Instrumenty wsparcia ARP SA dla przedsiębiorców

10:40 - 11:20 - zmiany w PIT -Urszula Mazurek, Diana Guzek, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

1) Co się zmieniło w rozliczeniach pracowników i zleceniobiorców
            - kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek, kiedy trzeba złożyć PIT-2, co ze składką zdrowotną
            - rozliczenie za 2022 r. - nie ma ulgi dla klasy średniej, ale co z podatkiem hipotetycznym

2) Jak rozliczać zaliczki na PIT pracowników w 2023 r.
 -  jak liczyć zaliczki na PIT - dla kogo zmiany i w jakim zakresie od 2023 r.
 -  jakie oświadczenia i wnioski mogą składać pracownicy i inni zatrudnieni? Np. Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie upoważniające płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek będą mogli składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni; pracownicy będą mogli też złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT
 - stosowanie kwoty zmniejszającej przez maksymalnie trzech płatników

3) Co z odpowiedzialnością płatnika jeśli pracownik złożył oświadczenia i wnioski, co spowodowało zaniżenie lub nieujawnienie przez niego (pracownika) podstawy opodatkowania PIT

4) Zmiany w wynagrodzeniu płatników – komu przysługuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pobrania i wpłacenia zaliczek

5) Zmiana formy opodatkowania przez przedsiębiorców za 2022 r. - komu to się opłaca

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 12:20 zmiany w VAT

1. Faktoring w 2023 r. - jak skorzystać, kto może i dlaczego warto
2. Automatyczny zwrot VAT – kto może skorzystać i jak to zrobić
3. tarcze antyinflacyjne, obniżki VAT – co to oznacza dla firm, czy to również pomoc dla firm, czy jedynie dla konsumentów
4. grupy VAT – od kiedy możliwe, kto powinien rozważyć utworzenie grupy i dlaczego
5. KSeF – w 2023 r. system jeszcze dobrowolny, ale od przyszłego roku będzie obowiązkowy – jak się przygotować


12:20 – 13:00 – HP w biznesie. Moc dla rozwoju Twojej firmy.

13:00 - 13:30 - przerwa kawowa z poczęstunkiem

13:30 – 14:10- zmiany w CIT – Urszula Mazurek, Diana Guzek, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

1. Podatek minimalny dla firm o niskiej rentowności – co się zmieniło, kogo on dotyczy, na co uważać
2. Koszty finansowania dłużnego – jakie regulacje obowiązują w 2023 r.
3. Estoński CIT – jak z niego skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić, dla kogo to korzystne, a kto powinien pozostać na klasycznym CIT
4. Podatek u źródła – najważniejsze zmiany w 2023 r.
    - mechanizm zwrotu (pay & refund)
    - jak szybciej zastosować zwolnienie/niższą stawkę – oświadczenie, opinia o stosowaniu preferencji
    - jak dochować należytej staranności
    - jak ustalać rzeczywistego beneficjenta

5. Kto powinien pomyśleć o założeniu spółki holdingowej
6. Przerzucone dochody, ukryta dywidenda i inne zmiany

14:10 zakończenie wydarzenia