Ulga Innovation Box, znana również jako IP Box, jest wprowadzoną w 2019 roku formą preferencyjnego opodatkowania dochodów z określonych źródeł.

Preferencja polega na opodatkowaniu dochodów z zastosowaniem obniżonej, 5% stawki podatku dochodowego (PIT/CIT). Ulga IP Box nie jest jednak dostępna dla wszystkich podatników – mogą ją stosować wyłącznie te podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, w ramach której wytwarzają bądź ulepszają określone prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej), a następnie je komercjalizują.

Do katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się:

 • autorskie prawo do programu komputerowego
 • prawo ochronne na wzór użytkowego
 • prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • prawo rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
 • patent

Największe korzyści dla podatników daje odpowiednie połączenie ulgi IP Box z istniejącą już ulgą B+R – IP BOX ma bowiem charakter dochodowy, natomiast ulga B+R – kosztowy. Taki połączenie pozwala na skumulowanie efektów tych dwóch instrumentów podatkowych. Opodatkowanie z zastosowaniem zredukowanej, 5% stawki podatku dochodowego można łączyć również z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Webinar skierowany jest przede wszystkim do podatników CIT – przedstawicieli firm z sektora IT, ICT, produkcji, biotechnologii, farmacji, które ponoszą już nakłady na działalność B+R.

Podczas naszego wydarzenia eksperci odpowiedzą na pytania:

 • Polska na tle Europy – już innowacyjna czy wciąż w grupie pościgowej?
 • Czego obawiają się podatnicy w związku z ulgą IP Box? – trzy typy postaw przedsiębiorców.
 • Jakie dysproporcje występują wśród podatników PIT oraz CIT?
 • Kim są najwięksi beneficjenci ulgi IP Box według sektorów gospodarki?
 • Niewykorzystany potencjał wśród śpiących beneficjentów
 • Tendencje i prognozy – czy ulga IP Box zyska na popularności w 2021 roku?

 

Czas trwania: 10:30-11:30


Aby zapisać się na webinarium, należy wypełnić formularz dostępny pod poniższym przyciskiem.

O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.

 

Link do transmisji prześlemy Państwu dzień przed spotkaniem. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o wiadomość na adres: marcin.konopacki@mycompanypolska.pl. Udział w webinarze jest bezpłatny.

 

Pierwszych 20 osób otrzyma bezpłatnie kwartalną prenumeratę My Company Polska. Decyduje kolejność zgłoszeń.