Ramowy program szkolenia 

1) Przesłanki zastosowania nowych rozwiązań
2) Schemat odwrotnego obciążenia
3) Definicja usług budowlanych
4) Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
5) Podwykonawca – problemy praktyczne
6) Rozliczenie VAT w zakresie usług budowlanych
7) Konsekwencje błędnych rozliczeń