Konferencja: COMPLIANCE

920x285 1

Dlaczego Compliance jest potrzebny przedsiębiorcom?

Compliance ma na celu zapewnienie zgodności działań z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz przejętymi przez przedsiębiorców standardami postępowania.

Dzięki prawidłowemu wdrożeniu i stosowaniu reguł compliance przedsiębiorcy mogą uniknąć lub istotnie ograniczyć wiele ryzyk, wśród których najistotniejsze są: nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji firmy, konflikt interesów, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, dyskryminacja i mobbing, naruszenie zasad ochrony danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja.

Każde z wyżej wymienionych ryzyk może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i reputację przedsiębiorcy. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby przede wszystkim zapobiegać naruszeniom przepisów i wewnętrznych procedur. Każdy przedsiębiorca może osiągnąć taki efekt stosując zasady compliance.

W ramach szeroko pojętego znaczenia pojęcia compliance z perspektywy przedsiębiorcy znaczenie ma przede wszystkim wprowadzenie i stosowanie niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz zapewnienie ich przestrzegania. Istotne są również audyty wdrożonych już procedur stosowanych przez przedsiębiorców, które pozwalają na wykrycie nieprawidłowości i znalezienie rozwiązań zaistniałych problemów.

Wszystkie wskazane powyżej zagadnienia będą przedmiotem naszego spotkania, w którym wezmą udział doświadczeni praktycy i specjaliści w zakresie wdrażania i stosowania zasad compliance.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Konferencja w godzinach 9.00 - 17.00

Do udziału zapraszamy:
  • Członków zarządu
  • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance
  • Pracowników Działów Prawnych, Kadr i Finansowych
  • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance

Kontakt i więcej informacji: 
Sylwia Szarfenberg
Project Manager
T + 48 22 528 01 97
sylwia.szarfenberg@mycompanypolska.pl