Konferencja: Jednolity Plik Kontrolny

920x287

Szanowni Państwo,
Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Wprowadzenie JPK w Polsce wzorowane było na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE. Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach. Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

W najbliższym czasie JPK będzie wdrażany na poszczególnych szczeblach aż do stycznia 2018 roku.

Konferencja My Company Polska skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć praktyczne aspekty wprowadzenia JPK w swojej firmie w taki sposób, aby uniknąć problemów z kontrolą skarbową. Zaproszeni przez nas eksperci przybliżą Państwu zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

Do udziału zapraszamy:

  • Dyrektorów Finansowych
  • Głównych Księgowych
  • Księgowych
  • Dyrektorów Działów Podatkowych i Księgowości
  • Doradców podatkowych
  • Specjalistów ds. księgowości

 

Kontakt i więcej informacji: 
Sylwia Szarfenberg
Project Manager
T + 48 22 528 01 97
sylwia.szarfenberg@mycompanypolska.pl