Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9.30 - 16.00

Zarys tematyczny: 

  • Nowe obowiązki administratora danych osobowych według RODO.
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Czy dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych będą skuteczne po 25 maja 2018 r.? 
  • Nowe uprawnienia osób związane z dostępem do danych, przenoszeniem, usuwaniem, ograniczeniem przetwarzania danych oraz profilowaniem -
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Czy RODO dopuszcza pozyskiwanie zgody pracownika na przetwarzanie danych? 
  • Zmiany w organizacji związane z nowymi obowiązkami administratora danych osobowych 
  • Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych i działanie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa. 
  • Wdrożenie aplikacji (programu komputerowego) służącej do przetwarzania danych osobowych