Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, partner

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Michał Chodkowski specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Przeprowadza audyty procesów i dokumentacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i kodeksami etycznymi.

Prowadzi wykłady na temat prawa pracy i zarządzania procesami HR Na studiach Executive MBA for Human Resources Professionals na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 2015 r. jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy (w pierwszej edycji jako jedyny polski prawnik z tej dziedziny).

Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej, pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Marcin Kaleta

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu

Prawnik, aplikant radcowski. Od ponad 3 lat członek zarządu IT Law Solutions Sp. z o.o. - spółki specjalizującej się w implementacji indywidualnie dostosowanych systemów bezpieczeństwa informacji oraz w kompleksowej obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych. Doświadczony praktyk prawa nowych technologii oraz prawa ochrony danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w kilku podmiotach prowadzących swoją działalność w sektorze nowych technologii oraz eCommerce."

 

Agnieszka Kocon

Agnieszka Kocon

radca prawny, senior associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii, a także prawie obrotu nieruchomościami.

Doradza przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii. Jej praktyka obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym opracowanie lub ocenę umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym. Jej praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony prywatności. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych, w tym obejmujące operacje transgraniczne w międzynarodowych grupach kapitałowych. Pomaga w przygotowaniu lub ocenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, umów o powierzeniu przetwarzania danych, umów dotyczących transferu danych, a także wiążących reguł korporacyjnych. Zajmuje się audytem przetwarzania danych, w tym zastosowanych przez przedsiębiorców środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zastępuje przedsiębiorców w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Marcin Kujawa

Marcin Kujawa

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji


Informatyk. Inżynier technologii sieciowych i systemowych. Administrator systemów informatycznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Uczestniczył we wdrażaniu dużych projektów informatycznych w branży telekomunikacyjnej, medycznej i petrochemicznej. Audytor wiodący systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000.

Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl

aplikant radcowski, associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audytem przetwarzania danych. Ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości doradza i pomaga w opracowaniu i wdrożeniu właściwych rozwiązań.

Doradza również klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej.

Jest jednym z 10 laureatów konkursu konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Daniel Ślęzak

Daniel Ślęzak

Radca prawny, Data Privacy Officer - T-Mobile Polska S.A.

Kieruje Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności oraz pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w T-Mobile Polska S.A. Jest odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Reprezentuje T-Mobile Polska S.A. jako Data Privacy Officer w ramach globalnej struktury ochrony danych osobowych Grupy Deutsche Telekom AG. Manager i prawnik z bogatym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.