Daniel Zagrodzki

Daniel Zagrodzki

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i System Informacyjne. Od 2005 roku pracował w firmach doradztwa profesjonalnego (PwC, Deloitte, EY) w ramach działów doradztwa podatkowego gdzie zajmował się optymalizacją raportowania finansowego oraz projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań do agregacji danych. Daniel kierował projektami wdrożeń dedykowanego oprogramowania dla największych polskich firm oraz wielu wiodących organizacji międzynarodowych.

Anna Ganczarska

Anna Ganczarska

doradca podatkowy, Impel

Doradca podatkowy (nr wpisu 11238), absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kompetencje zawodowe zdobywała w jednej z czołowych firm konsultingowo-audytorskich, a następnie w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. W latach 2007 – 2010 pełniła rolę eksperta prawnego w Komisji Statutowej przy Radzie Miejskiej Wrocławia. W Grupie Impel od października 2014 r. 
Jako doradca podatkowy prowadziła kompleksowe audyty podatkowe, a także doradzała w procesach optymalizacyjnych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W lipcu 2016 r. zdała egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta.

Wojciech Kosarzecki

Wojciech Kosarzecki

doradca podatkowy, Impel

Ekonomista i doradca podatkowy. W latach 2006-2012 pracował w Dziale Doradztwa Podatkowego PwC w Warszawie i Wrocławiu. Od 2012 r. w Grupie Impel, obecnie kieruje Biurem podatków Grupy Impel, jednocześnie lider zespołu doradców podatkowych Impel Business Solutions. Specjalizuje się w podatku dochodowym, planowaniu podatkowym i cenach transferowych. Prowadził liczne przeglądy podatkowe, w tym duże diligence i przeglądy optymalizacyjne.

Aneta Fąfara

Aneta Fąfara

doradca podatkowy, Impel

Praktyk z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ze specjalizacją w opracowaniu nowych rozwiązań dot. zarządzania projektami, optymalizacji procesów oraz analizy ryzyka. Posiada wieloletnią praktykę w działach organizacyjno-administracyjnych sektora publicznego, gdzie odpowiadała za wiele obszarów: planowanie i realizację budżetu, kadry i płace, system zarządzania jakością ISO i procedury przetargowe. Aktywny lider wielu projektów optymalizacji procesowej. Aktywnie skupiona na rozwoju obszaru zarządzania dokumentacją.