Czas trwania warsztatów godz. 10.30-16.30

 

1. Legalny pobyt na terytorium RP

  • wiza jako podstawowy dokument pobytowy
  • dni pobytu a dni pracy
  • wizy uprawniających do wykonywania pracy

 

2. Podstawowe dokumenty uprawniające do wykonywania pracy

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, możliwości wykonywania pracy na oświadczeniu
  • zezwolenia na pracę
  • karta czasowego pobytu

 

3. Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców

  • praca sezonowa i tymczasowa
  • Starosta jako nowy podmiot w zakresie legalizacji pracy
  • procedura ubiegania się o zezwolenia przed Starostą
  • nowe uprawnienia wojewody w zakresie zezwoleń na pracę