MICHAŁ WYSŁOCKI

MICHAŁ WYSŁOCKI

Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zatrudniania cudzoziemców

 

Specjalizuje się w procedurach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Jako pełnomocnik z powodzeniem reprezentuje polskich pracodawców w postępowaniach administracyjnych przed urzędami pracy oraz wojewodami i innymi organami, zastępując ich na każdym etapie legalizacji pracy cudzoziemców.

Cudzoziemców reprezentuje m.in. w postępowaniach: o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, o uznanie za obywatela RP i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przed wojewodami, jak i w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. Doradza także w sprawach wizowych i konsularnych.

Zapewnia ponadto kompleksową obsługę przy zakładaniu w Polsce spółek prawa handlowego za pośrednictwem portalu S24.

Prowadzi szkolenia w całej Polsce, skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr, przygotowujące do legalnego zatrudniania cudzoziemców.

MARZENA ŁABĘDŹ

MARZENA ŁABĘDŹ

Radca Prawny, Partner

Doświadczenie
Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, odpowiedzialny za koordynację pracy Departamentów Prawa Pracy i Prawa Własności Intelektualnej.
Reprezentuje jednych z największych pracodawców m.in. w branżach: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem transgranicznym i współpracą pracodawców z partnerami społecznymi. Specjalizuje się zarówno w indywidualnym jak i zbiorowym prawie pracy.

Zaangażowana w działalność dydaktyczną – prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady z zakresu prawa pracy, skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych w największych firmach. Od 2016 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych UJ.
Od listopada 2015 r. współtwórca ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK).

Autor m.in. artykułów publikowanych Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej wydawanych nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautor wydawnictw takich jak: „Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2014) oraz „Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze" (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2015), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2016).

Wykształcenie
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, nr wpisu OP-C-647/2012.