Zagadnienia, które poruszymy na webinarze:

  1. Powitanie

  2. Najważniejsze trendy w branży finansowej - omówienie raportu (Mikołaj Tyborowski, Natural Innovations Lab)
  3. Jak zbudować zaufanie w relacji organizacja – klient (Albert Śliwka, Billennium)
  4. Inperly jako omnichannel - omówienie wybranych funkcjonalności (Małgorzata Szyszko, Billennium)
  5. Komentarze ekspertów
  • Piotr Szczepanik, Microsoft
  • Adam Fijałkowski, EY

6. Podsumowanie