1. Proponowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

a. Źródła przychodów
b. Opodatkowanie sprzedaży udziałów spółek nieruchomościowych
c. Zwolnienia podatkowe a unikanie lub uchylanie się od opodatkowania
d. Wierzytelności a koszty podatkowe
e. Koszty finansowania dłużnego
f. Koszty usług niematerialnych
g. Amortyzacja
h. CFC
i. Podatek od niektórych nieruchomości komercyjnych

2. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

a. Programy motywacyjne
b. Nowe zwolnienia i limity zwolnień
c. Podwyższone koszty podatkowe dla pracy twórczej
d. Amortyzacja – nowe zasady
e. Kwota wolna od podatku
f. Zaliczki na podatek