20 listopada 2018, godz. 9.00–17.00, Warszawa, Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51