Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski

pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i wiceprezes spółki konsultingowej. Od ponad piętnastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą finansową, planowaniem i oceną projektów inwestycyjnych. Z sukcesem prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych, przy czym specjalizuje się w problematyce mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W dorobku posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z analizy finansowej i planowania finansowego. Publikował między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce. Autor wydanego przez PWN w prestiżowej serii FFF podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym”.