1. Finanse a rachunkowość. Podstawowe terminy, którymi posługują się inwestorzy

 • Jakie są najważniejsze różnice między księgowością a finansami?
 • Dlaczego warto znać się na finansach, a przynajmniej rozumieć podstawowe terminy?
 • Co to jest EBIT, EBITDA, zysk netto?
 • Jak wyceniane są przedsiębiorstwa i co wpływa na ich wartość?

2. Wstępna ocena opłacalności

 • Co to jest próg rentowności? Jak się go wyznacza i interpretuje?
 • Jak wyznaczyć próg rentowności dla działalności wieloasortymentowej?
 • Co to jest okres zwrotu?
 • Dlaczego obok analiz ilościowych warto przeprowadzać analizy jakościowe?

3. Właściwa ocena opłacalności

 • Jak obliczyć nie tylko zyski, ale i przepływy pieniężne?
 • Co to jest NPV i IRR? Kiedy którą miarę stosować?
 • Jak wyznaczyć oczekiwaną stopę zwrotu?
 • Jak połączyć zagadnienie NPV i okresu zwrotu z progiem rentowności, czyli policzyć przychody, przy których inwestycja zwróci się w określonym czasie przynosząc oczekiwaną stopę zwrotu?

4. Analiza ryzyka błędnych założeń

 • Jak poradzić sobie z problemem, że założenia mogą nie być prawidłowe?
 • Jakie narzędzia w arkuszu kalkulacyjnym warto zastosować w analizie ryzyka?

5. Podsumowanie i zakończenie warsztatów