Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10.30 - 16.00

1) Podstawowe informacje dotyczące JPK (45 min)
a. Okoliczności zobowiązujące podmioty do przekazywania JPK organom podatkowym
b. Terminy stosowania JPK przez poszczególne podmioty
c. Rodzaje struktur JPK

2) JPK_VAT (1h)
a. Omówienie danych wymaganych w JPK_VAT
b. Najczęściej popełniane błędy

3) Sankcje związane z JPK (30 min)
a. Odpowiedzialność porządkowa
b. Odpowiedzialność karno – skarbowa

4) Wdrożenie JPK (30 min)
a. Kroki, które należy podjąć
b. Współpraca specjalistów różnych dziedzin (księgowość, IT)

5) Doświadczenia związane z funkcjonowaniem JPK (15 min)

6) Sposoby wykorzystania JPK na potrzeby wewnętrzne firmy (45 min)

7) Kierunki rozwoju JPK w Polsce (15 min)