Agnieszka Kocon

Agnieszka Kocon

radca prawny, senior associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii, a także prawie obrotu nieruchomościami.

Doradza przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii. Jej praktyka obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym opracowanie lub ocenę umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym. Jej praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony prywatności. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych, w tym obejmujące operacje transgraniczne w międzynarodowych grupach kapitałowych. Pomaga w przygotowaniu lub ocenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, umów o powierzeniu przetwarzania danych, umów dotyczących transferu danych, a także wiążących reguł korporacyjnych. Zajmuje się audytem przetwarzania danych, w tym zastosowanych przez przedsiębiorców środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zastępuje przedsiębiorców w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl

aplikant radcowski, associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audytem przetwarzania danych. Ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości doradza i pomaga w opracowaniu i wdrożeniu właściwych rozwiązań.

Doradza również klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej.

Jest jednym z 10 laureatów konkursu konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.