9.30 – 9.45       Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.45 – 10.00      Powitanie uczestników. Wprowadzenie do tematyki szkolenia – Rajmund Tochwin, Członek Zarządu Tarsago Media Group

10.00 – 11.30    Część I: Nowe obowiązki administratora danych osobowych według RODO – radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

 • Ochrona danych osobowych – reforma UE
 • Zakres terytorialny
 • Privacy by design
 • Zmiana definicji danych osobowych
 • RODO i zasady przetwarzania danych osobowych
 • Rozliczalność - czyli wykazanie przestrzegania zasad
 • Ryzyka związane z brakiem dostosowania działalności do wymogów RODO
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – grupy obowiązków
 • Zestawienie zmian w zakresie obowiązków administratorów danych
 • Inspektor ochrony danych (DPO) – kiedy pojawia się obowiązek powołania?
 • DPIA – przeprowadzenie oceny skutków działalności dla ochrony prywatności
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń
 • Uprawnienia podmiotów danych:
  • Przenoszenie danych do innego administratora
  • Ograniczenie przetwarzania danych
  • Prawo do odszkodowania
  • Skarga
  • Sprzeciw
  • Obowiązek informacyjny
  • Dostęp do danych
  • Poprawienie danych
  • Usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Wyzwania dla ADO związane z rozszerzonymi uprawnieniami podmiotów danych
 • Outsourcing

11.30 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00 – 13.00    Część II: Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Czy dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych będą skuteczne po 25 maja 2018 r.? – radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

 • Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 • Czy dotychczasowe zgody będą skuteczne po 25 maja 2018 r.?
 • Rozszerzony obowiązek informacyjny
 • Wyzwania dla organizacji – lista zadań podstawowych

13.00 – 13.10      Cześć III: zagadnienia praktyczne związane z biznesem B2B na przykładzie Tarsago Media Group (e-mailingi, sms, telemarketing itd.) – Rajmund Tochwin, Członek Zarządu Tarsago Media Group

13.10 – 13.40    Przerwa kawowa

13.40 – 15.00    Część IV: Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą związane z dostępem do danych, przenoszeniem danych, usuwaniem danych, ograniczeniem przetwarzania danych oraz profilowaniem – aplikant radcowski, Krzysztof Riedl, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k., radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

 • Nowe i rozszerzone uprawnienia
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Obowiązki administratorów danych
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych
 • Profilowanie
 • Prawo do sprzeciwu

15.00 – 15.30    Pytania i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia