9:00 - 9:10 Rozpoczęcie konferencji

9:10 - 9:30 Mechanizm podzielnej płatności, obowiązki od listopada 2019 r. - Marcin Zarzycki, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.
9:30 - 9:50 Biała lista podatników, obowiązek weryfikacji rachunków bankowych - Marcin Zarzycki, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.
9:50 - 10:10 Ulga na złe długi w PIT i CIT – jak z niej korzystać, obowiązki dłużnika i wierzyciela. - Marcin Zarzycki, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.
10:10 - 10:30 Nowe zasady ustalania terminów płatności, nowe obowiązki. - Marcin Zarzycki, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.
10:30 - 10:50 Zmiany w kasach fiskalnych – kto musi mieć urządzenia online, co z kasami wirtualnymi i e-paragonami? – Robert Wróbel, Interkas
10:50 - 11:10 – Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji – jak wypełniać, nowe obowiązki – Bogdan Zatorski, SAGE

11:10 - 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:20 Jak szybko i skutecznie wdrożyć PPK w firmie? – Andrzej Piestrzeniewicz, PKO TFI
12:20 – 12:40 Związek Przedsiebiorców i Pracodawców - Kim Jesteśmy – Andrzej Romanczuk, ZPP
12:40 – 13:00 Codzienny dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu księgowości jako sposób na sprawne funkcjonowanie firmy - Szymon Kowalski, Inforlex

13:00 – 13:40 Przerwa kawowa + poczestunek 

13:40 – 14:00 - Dofinansowania na rozwój firm w ramach RPO WSL 2014-2020 - Adriana Witkowska-Konieczny,  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
14:00 – 14:25 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) –Alicja Sawa , KPMG
14:25 – 15:50 Polska Strefa Inwestycji - Marek Paszczela, KPMG