9:25 - 9:30 Rozpoczęcie konferencji

9:30 - 10:00 Praca zdalna w Kodeksie pracy - Anita Pierzgalska, Waldemar Rogowski, Agemit Sp. z o.o.

1. Zmiany w Kodeksie pracy.
2. Definicja, forma i miejsce pracy zdalnej.
3. Jak regulować pracę zdalną w firmie.
4. Praca zdalna – kontrola, prawa i obowiązki pracownika, pracodawcy.

10:00 - 10:40 Ryzyka zawodowe. Jak nimi zarządzać dzięki dedykowanym ubezpieczeniom (D&O) - Grzegorz Waszkiewicz, Broker Ubezpieczeniowy, Prezes Zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych sp. z o.o., 


10:40 – 11:20 Wyzwania TAX compliance -Zbigniew Deptuła, Parner, Dział Doradztwa Podatkowego EY, Kacper Kosowicz, Executive Director, Dział Doradztwa Podatkowego EY, 

11:20 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 - 12:30 zmiany w VAT - Kajetan Kubicz, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

1. Faktoring w 2023 r. - jak skorzystać, kto może i dlaczego warto
2. Automatyczny zwrot VAT – kto może skorzystać i jak to zrobić
3. tarcze antyinflacyjne, obniżki VAT – co to oznacza dla firm, czy to również pomoc dla firm, czy jedynie dla konsumentów
4. grupy VAT – od kiedy możliwe, kto powinien rozważyć utworzenie grupy i dlaczego
5. KSeF – w 2023 r. system jeszcze dobrowolny, ale od przyszłego roku będzie obowiązkowy – jak się przygotować

12:30 – 13:20 – HP w biznesie. Moc dla rozwoju Twojej firmy. - Grzegorz Staniszewski, konsultant wsparcia technicznego sprzedaży HP Polska.  

13:20 - 14:00 – przerwa kawowa + poczęstunek

14:00 – 14:50 zmiany w PIT - Urszula Zielińska, Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

1) Co się zmieniło w rozliczeniach pracowników i zleceniobiorców
            - kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek, kiedy trzeba złożyć PIT-2, co ze składką zdrowotną
            - rozliczenie za 2022 r. - nie ma ulgi dla klasy średniej, ale co z podatkiem hipotetycznym

2) Jak rozliczać zaliczki na PIT pracowników w 2023 r.
 -  jak liczyć zaliczki na PIT - dla kogo zmiany i w jakim zakresie od 2023 r.
 -  jakie oświadczenia i wnioski mogą składać pracownicy i inni zatrudnieni? Np. Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie upoważniające płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek będą mogli składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni; pracownicy będą mogli też złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT
 - stosowanie kwoty zmniejszającej przez maksymalnie trzech płatników

3) Co z odpowiedzialnością płatnika jeśli pracownik złożył oświadczenia i wnioski, co spowodowało zaniżenie lub nieujawnienie przez niego (pracownika) podstawy opodatkowania PIT

4) Zmiany w wynagrodzeniu płatników – komu przysługuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pobrania i wpłacenia zaliczek

5) Zmiana formy opodatkowania przez przedsiębiorców za 2022 r. - komu to się opłaca

14:50 - 15:30 Zmiany w CIT - Janusz Pietrzykowski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

1. Podatek minimalny dla firm o niskiej rentowności – co się zmieniło, kogo on dotyczy, na co uważać
2. Koszty finansowania dłużnego – jakie regulacje obowiązują w 2023 r.
3. Estoński CIT – jak z niego skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić, dla kogo to korzystne, a kto powinien pozostać na klasycznym CIT
4. Podatek u źródła – najważniejsze zmiany w 2023 r.
    - mechanizm zwrotu (pay & refund)
    - jak szybciej zastosować zwolnienie/niższą stawkę – oświadczenie, opinia o stosowaniu preferencji
    - jak dochować należytej staranności
    - jak ustalać rzeczywistego beneficjenta

5. Kto powinien pomyśleć o założeniu spółki holdingowej
6. Przerzucone dochody, ukryta dywidenda i inne zmiany