Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 sprawiają, że sztuka zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie staje się pożądaną umiejętnością kadry menedżerskiej. Skuteczna walka z nieoczekiwaną recesją często jest uzależniona od znajomości instrumentów prawnych, które mogą wesprzeć przedsiębiorcę w walce z finansowym impasem.

Zapraszamy zatem na webinar poświęcony uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu wprowadzonemu do polskiego systemu prawnego z intencją przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii.

Uczestnicy webinaru będą mieli okazję nabyć fachową wiedzę dotyczącą przebiegu, skutków oraz kluczowych elementów nowej procedury. Webinar ma wykształcić w słuchaczach zdolność identyfikacji stanu, w którym warto sięgnąć po uproszczoną restrukturyzację, a także właściwy model zachowania, kiedy to procedurę będzie przechodził ich kontrahent. Prelegent – ceniony praktyk, urozmaici całe szkolenie dzieląc się ze słuchaczami uwagami płynącymi z pierwszych miesięcy stosowania nowych przepisów oraz podkreśli dotychczas napotkane wątpliwości związane z uproszczoną restrukturyzacją.

 

Czas trwania: 10:30-14:00


Udział w webinarze jest płatny.
Do 9 lutego 2021r. koszt udziału to 250 zł/os. netto + VAT

Od 10 lutego 2021r. koszt udziału wynosi 300 zł/os. netto + VAT

(cena zawiera: materiały szkoleniowe, możliwość indywidualnej konsultacji podczas warsztatów, roczną prenumeratę miesięcznika My Company Polska)