10:30-12:00 - Sesja I

1. Zagadnienia ogólne – cele postępowania restrukturyzacyjnego, procedury restrukturyzacyjne dostępne w polskim systemie prawnym.
2. Odpowiedź na skutki gospodarcze pandemii COVID-19 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
3. Schemat – przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
4. Kto może skorzystać z procedury uproszczonej restrukturyzacji?
5. Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – otwarcie postępowania

12:00-12:30 - Przerwa

12:30-14:00 - Sesja II  

6. Skutki otwarcia uproszczonej restrukturyzacji:
   - postępowania egzekucyjne
   - zakaz spełniania świadczeń
   - zarządzanie majątkiem dłużnika
7. Przyjęcie układu – jaka większość i w jakiej procedurze?
8. Bezpiecznik – możliwość uchylenia skutków układu.
9. Umorzenie postępowania z mocy prawa.
10. Kładka z art. 23 – uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.