9:30 – 10:45 Podstawy prawne wprowadzenia i funkcjonowania jednolitego pliku kontrolnego (JPK)

  • Cel wprowadzenia JPK
  • Podmioty zobowiązane do stosowania JPK
  • Okoliczności zobowiązujące podmioty do przekazywania JPK organom podatkowym
  • Terminy stosowania JPK przez poszczególne podmioty

10:45 - 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 11:40 Rodzaje struktur JPK, w tym omówienie struktury JPK_VAT

11:40 - 11:45 przerwa kawowa

11:45 – 12:30 Przesyłanie danych JPK

  • Sankcje za nieudostępnienie JPK lub błędy w JPK

12:30 - 13:00 przerwa kawowa

13:00 – 14:30 Wdrożenia JPK w firmie krok po kroku

  • Doświadczenia związane z funkcjonowaniem JPK
  • Pytania i odpowiedzi