W programie spotkania:


- Dlaczego działy HR muszą być dzisiaj zwinne?
- Skąd czerpać pomysły na innowacje i nowe rozwiązania do starych problemów?
- Jakie są popularne startupowe metodologie budowy innowacji? 
- W jaki sposób badać potrzeby klienta i jak zaaplikować te metody do swojej organizacji?
- W jaki sposób budować rozwiązania innowacyjne na bazie potrzeb klienta?
- Jak doświadczenia z budowy startupu przenieść na grunt pracy działu HR?