Różne formy wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy są coraz bardziej popularne i pożądane przez pracowników. Na szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę, jak optymalnie wdrożyć zdalną formę świadczenia pracy oraz jaka jest różnica między telepracą a tzw. home office. Przedstawimy również Państwu zalety i ryzyka, jakie wiążą się ze stosowaniem jednego i drugiego rozwiązania w Państwa organizacji.

 

Kontakt i więcej informacji:
Małgorzata Wodnicka,
M + 48 786 132 303
malgorzata.wodnicka@mycompanygrow.pl