Warsztaty: Sposób na organizację pracy w zespole działającym poza biurem

praca zdalna 915x300
  • Telepraca – definicja i cechy charakterystyczne
  • Kontrola pracodawcy i ochrona danych w trakcie wykonywania telepracy
  • Wyposażenie telepracownika w sprzęt i zasady BHP
  • Wdrożenie telepracy i rezygnacja z telepracy
  • Czym jest Home Office?
  • Czy i ewentualnie jak należy uregulować Home Office w wewnętrznej dokumentacji?
  • Wyłączenie możliwości korzystania z Home Office
  • Przekazywanie wyników Home Office i forma potwierdzania obecności
  • Kontrola pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania i ochrona danych
  • Odwołanie z Home Office i zasady BHP