Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy, a także przygotowywania wewnętrznych regulacji z obszaru prawa pracy, w tym polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę, sprawach związanych z zakazem konkurencji, jak również w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji i sprawach związanych z zarzutem mobbingu.
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego.
Michał jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR, gdzie od 2019 roku pełni również funkcję Członka Zarządu. Należy także do Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Aleksandra Trzcińska

Aleksandra Trzcińska

Aplikant radcowski, Associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz prawie cywilnym. Zajmuje się bieżącą obsługą pracodawców i pracowników z zakresu prawa pracy, obejmującą zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy. Posiada doświadczenie m.in. w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowaniu wewnętrznych regulaminów, a także w reprezentacji klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. Ponadto doradza pracodawcom w kwestiach przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).