Lepiej zapobiegać niż leczyć.
7 września br. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, dająca
dodatkowe uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie pracownikom, którzy doznali mobbingu w miejscu pracy. Pracodawcy muszą jak najszybciej wdrożyć procedury zapobiegania takim zjawiskom, jeśli nie chcą narazić się na poważne konsekwencje – zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. O tym, jak to robić, opowiemy podczas naszych warsztatów „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Budowanie etycznego środowiska pracy”.

Warsztaty skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów HR, osób odpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnej.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili określić:

 • Czym jest zjawisko mobbingu i dyskryminacji? – definicje i uwarunkowania.
 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Czym różni się mobbing i dyskryminacja od konfliktu?
 • Jakie są psychologiczne przyczyny występowania zjawisk niepożądanych?
 • Jakie są praktyczne przejawy mobbingu i dyskryminacji?
 • Jak rozwiązywać konflikty – podejście systemowe?
 • Jak budować podstawy etycznego środowiska pracy w organizacji w oparciu o wartości?
 • Jakie postawy wspierają budowanie etycznego środowiska pracy?
 • Jak tworzyć wewnętrzną dokumentację dotyczącą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji?
 • Jak zorganizować pracę komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w organizacji?
 • Jak skutecznie radzić sobie w sytuacji wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji?

Warsztat interaktywny z wykorzystaniem:

 • burzy mózgów,
 • ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
 • dyskusji grupowych,
 • analizy video,
 • mini wykładów,
 • case study.

Kontakt i więcej informacji:
Małgorzata Wodnicka,
M + 48 786 132 303
malgorzata.wodnicka@mycompanygrow.pl