Warsztaty: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Budowanie etycznego środowiska pracy

mobbing 915x300

Źródła mobbingu i dyskryminacji:

 • Percepcja i schematy myślowe,
 • Aspekty psychologiczne występowania,
 • Emocje w relacjach międzyludzkich,
 • Konflikt.

Mobbing i dyskryminacja – definicje i skutki:

 • Co to jest mobbing?
 • Co to jest dyskryminacja?
 • Obowiązki pracodawcy i pracowników.
 • Statystyki występowania zjawisk mobbingu i dyskryminacji w Polsce.
 • Przykłady orzecznictwa.
 • Zmiany w przepisach prawa pracy.
 • Wpływ mobbingu i dyskryminacji na organizację.
 • Wpływ mobbingu i dyskryminacji na zespół.
 • Wpływ mobbingu i dyskryminacji na jednostkę.
 • Rozpoznawanie mobbingu i dyskryminacji.

Budowanie etycznego środowiska pracy:

 • Praca z wartościami.
 • Kształtowanie postaw i zachowań w oparciu o wartości.
 • Komunikacja w organizacji (współpraca ze stroną społeczną).

Instrumenty polityki antymobbingowej:

 • Co powinna zawierać polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji?
 • Praktyczne przykłady wewnętrznych polityk przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 • Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Posumowanie warsztatu:

 • Wnioski uczestników.