Matylda Stasiuk

Matylda Stasiuk

Trener biznesu, coach, ekspert HR, praktyk prawa pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem menedżerskim.
Specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w branżach finanse i bankowość, rozrywka i rekreacja, kultura i sztuka.
Specjalizuje się w budowaniu etycznego środowiska pracy i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości.
Prowadzi projekty rozwojowe z zakresu budowania postaw etycznych, uwalniania potencjału indywidualnego i zespołowego oraz budowania zaangażowania, dla menedżerów i zespołów. Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie projektów w transformacji kulturowej, coaching menedżerski i zespołowy, team building, talent management, performance management i rekrutację oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w organizacjach. Przygotowywała i wdrażała wewnętrzne polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, we współpracy z przedstawicielami kadry menedżerskiej oraz strony społecznej. Była członkiem wewnętrznych komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji mediując w sporach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Doradza organizacjom w projektach budowania etycznego środowiska pracy oraz wdrażania wewnętrznych zasad przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym.

Ponadto pomaga menedżerom we wzmacnianiu ich efektywności osobistej i biznesowej oraz budowaniu zaangażowania zespołów w oparciu o wartości, talenty i indywidualne predyspozycje. Ułatwia tworzenie platformy współpracy i porozumienia w oparciu o wartości.
Pracuje systemowo i kontekstowo – analizuje elementy systemu i powiązania pomiędzy nimi oraz bieżący kontekst organizacyjny i osobisty, by dostarczyć najlepszych rozwiązań dla Klientów. Zwraca szczególną uwagę na budowanie relacji, będących drogą do osiągania sukcesów.

Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy, a także przygotowywania wewnętrznych regulacji z obszaru prawa pracy, w tym polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę, sprawach związanych z zakazem konkurencji, jak również w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji i sprawach związanych z zarzutem mobbingu.
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego.
Michał jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR, gdzie od 2019 roku pełni również funkcję Członka Zarządu. Należy także do Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Marcin Szlasa-Rokicki

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych. Od 2013 roku Marcin doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy, w tym regulacji antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. transakcje przejścia zakładu pracy, przeprowadzanie zwolnień grupowych, reprezentowanie pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących odszkodowań za dyskryminację, w sporach z pracownikami, którzy dopuścili się naruszenia regulacji antydyskryminacyjnych i antymobbingowych i sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy.
Marcin jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.