CZY JESTEŚ GOTOWY NA RODO?

GDRP, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwane w Polsce RODO, zacznie obowiązywać 25 maja. Biorąc pod uwagę złożoność działań wymaganych przez tę regulację i potencjalne kary, jakie pozwala nakładać na przedsiębiorców, termin ten naprawdę nagli. Co trzeba wiedzieć i co zrobić, aby firma była gotowa na RODO?

Obowiązujące dziś zasady ochrony danych osobowych zostały określone na długo przed epoką e-han¬dlu i Big Data. Zdecydowanie więc wy¬magały odświeżenia. Zamiast je jednak doprecyzowywać czy aktualizować, postanowiono stworzyć zupełnie nowy kodeks postępowania z danymi osobowymi, aby dobrze działał zarówno dziś, jak i w przyszłości.
Tak powstało GDRP (RODO), czyli rozporządzenie przyjęte przez Unię Europejską, które ma ujednolicić przepisy doty¬czące ochrony danych osobowych wewnątrz całej wspólnoty. Co więcej, przepisy te mają dotyczyć nie tylko firm z UE, lecz także wszelkich podmiotów świadczących usługi na jej terenie.

Do udziału zapraszamy pracowników działów:

  • Marketingu
  • Baz danych
  • IT
  • Prawnych
  • Księgowych
  • Kadr I HR
  • Administracji danych
  • oraz właścicieli i prezesów firm

Udział w wydarzeniu jest płatny: 699 zł/os. netto + 23% VAT
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, możliwość indywidualnej konsultacji, catering)

Kontakt i więcej informacji:
Marcin Konopacki
T + 48 22 319 32 33
M + 48 608 369 068
marcin.konopacki@mycompanypolska.pl