9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna


9.30 - 9.45
Powitanie uczestników. Wprowadzenie do szkolenia
Rajmund Tochwin, Członek Zarządu Tarsago Media Group


9.45 - 11.30
Część 1: Nowe obowiązki administratora danych osobowych według RODO. Aspekty prawne i doświadczenia praktyczne.
Część 2: Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Czy dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych będą skuteczne po 25 maja 2018 r.?
– radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.


11.30 - 11.55 Przerwa kawowa


11.55
– 12.35
Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą związane z dostępem do danych, przenoszeniem danych, usuwaniem danych, ograniczeniem przetwarzania danych oraz profilowaniem – aplikant radcowski, Krzysztof Riedl, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k., radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.


12.35 – 13.00 Wdrożenie aplikacji (programu komputerowego) służącej do przetwarzania lub monitorowania danych osobowych – Sebastian Łoza CEO/ IT Deweloper, HelloHub producent oprogramowania DataScan


13.00 – 13.30 Przerwa kawowa. Poczęstunek


13.30 – 14.15 Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Czy RODO dopuszcza pozyskiwanie zgody pracownika na przetwarzanie danych?
– adwokat Michał Chodkowski, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k, radca prawny Agnieszka Kocon, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.


14.15 – 14.45 Pytania i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia.