Agnieszka Kocon

Agnieszka Kocon

radca prawny, senior associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii, a także prawie obrotu nieruchomościami.

Doradza przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii. Jej praktyka obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym opracowanie lub ocenę umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym. Jej praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony prywatności. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych, w tym obejmujące operacje transgraniczne w międzynarodowych grupach kapitałowych. Pomaga w przygotowaniu lub ocenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, umów o powierzeniu przetwarzania danych, umów dotyczących transferu danych, a także wiążących reguł korporacyjnych. Zajmuje się audytem przetwarzania danych, w tym zastosowanych przez przedsiębiorców środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zastępuje przedsiębiorców w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl

aplikant radcowski, associate

Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k.

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audytem przetwarzania danych. Ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości doradza i pomaga w opracowaniu i wdrożeniu właściwych rozwiązań.

Doradza również klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej.

Jest jednym z 10 laureatów konkursu konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy, a także przygotowywania wewnętrznych regulacji z obszaru prawa pracy, w tym polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę, sprawach związanych z zakazem konkurencji, jak również w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji i sprawach związanych z zarzutem mobbingu.
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego.
Michał jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR, gdzie od 2019 roku pełni również funkcję Członka Zarządu. Należy także do Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Sebastian Łoza

Sebastian Łoza

CEO/ IT Deweloper

Sebastian Łoza jest współodpowiedzialny za budowanie koncepcji biznesowych i realizację projektów od strony IT. Specjalista w dziedzinie Big Data.