3 kwietnia 2017, godz. 9.00–16.00, Warszawa, Golden Floor Tower Warszawa - ul. Chłodna 51 - 32 piętro