Lesław Mazur

Lesław Mazur

Wspólnik w Thedy & Partners sp. z o.o., specjalizujący się w postępowaniach podatkowych oraz sądowych. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przygodę z doradztwem podatkowym rozpoczął i przez ponad 10 lat kontynuował w Ernst & Young zdobywając kolejno tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu: 11267) oraz radcy prawnego (nr wpisu: Wa-9474). 

Jako doradca podatkowy Lesław reprezentuje Klientów w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, Najwyższą Izbą Kontroli, Komisją Europejską oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Jako radca prawny Lesław wspiera Klientów w szczególności w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Prowadząc postępowania w znaczących sprawach podatkowych na rzecz zarówno podmiotów krajowych jak również renomowanych korporacji międzynarodowych Lesław wielokrotnie przyczyniał się do uchylania nieprawidłowych rozstrzygnięć organów podatkowych oraz do zwrotu podatnikom nienależnie zapłaconych przez nich podatków. 

Dużą skuteczność oraz uznanie Klientów Lesław zawdzięcza autorskiej strategii prowadzenia postępowań polegającej na znajomości szczegółów stanu faktycznego oraz wykorzystaniu – dziś często marginalizowanej - najprostszej z możliwych argumentacji prawnej. 

Lesław jest autorem licznych komentarzy i opinii podatkowych zamieszczanymi na łamach ogólnopolskich dzienników oraz współautorem monografii „Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności” pod redakcją prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego (Wolters Kluwer 2015). 

Lesław został wyróżniony w X Ogólnopolskim Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej III miejscem w kategorii Spory przed sądami.

 

Łukasz Kupryjańczyk

Łukasz Kupryjańczyk

Łukasz jest wspólnikiem w Thedy & Partners sp. z o.o., zajmującym się głównie tematyką fuzji i przejęć (M&A), a także planowania podatkowego. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunków: finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. 

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 11329) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w jednej z największych spółek doradczych w Polsce - Ernst & Young (osiągając stanowisko Starszego Menedżera). 

Łukasz jest byłym trenerem przedmiotu F6 programu ACCA, a także jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA. 

Posiada szeroką wiedzę z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz restrukturyzacyjnego. Uczestniczył w setkach procesów typu due diligence oraz dziesiątkach procesów zakupu aktywów lub przedsiębiorstw. Reprezentował licznych klientów po stronie sprzedającego realizując projekty typu Vendor Due Diligence. Asystował również przy licznych strukturyzacjach dezinwestycji. 

Tworzył, współtworzył lub koordynował tworzenie (międzynarodowych) struktur podatkowych oraz akwizycyjnych dla znaczących inwestorów strategicznych, funduszy i banków inwestycyjnych doradzając przy tym i uczestnicząc w wielu prestiżowych procesach akwizycyjnych w Polsce. 

Łukasz doradza na bieżąco wielu polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym z branży nieruchomościowej, produkcyjnej czy handlowej. 

Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji i artykułów prasowych oraz prelegentem wielu szkoleń o tematyce podatkowej. 

W swojej karierze Łukasz był odpowiedzialny za szereg:

 • procesów integracji po-transakcyjnej
 • reorganizacji (połączeń, podziałów, aportów itp.)
 • przeglądów podatkowych
 • procesów strukturyzacji / restrukturyzacji finansowania

Michał Thedy

Michał Thedy

Wspólnik zarządzający w Thedy & Partners sp. z o.o. 

Absolwent Wydziału Prawa i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 09379). 

W latach 1996 – 2015 pracował kolejno w działach doradztwa podatkowego w firmach Arthur Andersen oraz Ernst & Young. 

Pracując na stanowisku dyrektora w dziale podatkowego doradztwa transakcyjnego w Ernst & Young specjalizował się w obsłudze transakcji oraz restrukturyzacji. W tym zakresie wspierał największe polskie i międzynarodowe firmy jak również fundusze typu Private Equity. 

W ramach Ernst & Young odpowiadał za doradztwo podatkowe dla rynku nieruchomości w Polsce oraz w regionie Europy Centralno-Wschodniej. Pracował dla czołowych funduszy oraz deweloperów działających na rynku. 

W latach 2009 – 2011 kierował działem podatkowym w biurze Ernst & Young w Poznaniu rozwijając doradztwo dla firm oraz przedsiębiorców działających w regionie Wielkopolski. 

Doświadczenie zawodowe:

 • projekty typu due dliligence i vendor due diligence
 • podatkowa strukturyzacja transakcji
 • podatkowe przeglądy modeli finansowych
 • połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • refinansowanie
 • przeglądy podatkowe
 • doradztwo bieżące
 • wdrażanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych i finansowych

Michał został wyróżniony w X Ogólnopolskim Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej oraz Dziennika Rzeczpospolita - I miejscem w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe.