9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00- 11.30
1. Sprzedaże aktywów / zorganizowanych części przedsiębiorstw / przedsiębiorstw
Prowadzący: Michał Thedy / Łukasz Kupryjańczyk

 • Aspekty podatkowe sprzedaży / nabycia udziałów również w aspekcie międzynarodowym (CIT / VAT / PCC)
 • Aspekty podatkowe sprzedaży / nabycia aktywów (w tym w kontekście bieżącej linii interpretacyjnej) (CIT / VAT / PCC)
 • Transakcje sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa (definicje, opodatkowanie stron) (CIT / VAT / PCC)

2. Aporty aktywów / zorganizowanych części przedsiębiorstw / przedsiębiorstw (w tym aspekty zmian przepisów od 2017 r.)
Prowadzący: Michał Thedy / Łukasz Kupryjańczyk

 • Aspekty podatkowe dotyczące aportów aktywów / aportów udziałów (CIT / VAT / PCC)
 • Zmiany przepisów w zakresie aportów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. (CIT)
 • Aspekty podatkowe aportu przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw (w tym aspekt potencjalnej reklasyfikacji transakcji) (CIT / VAT / PCC)
 • Aporty dokonywane do spółek osobowych (CIT / VAT / PCC)

11.30-11.45 - Przerwa kawowa

11.45-12.45
1. Połączenia spółek
Prowadzący: Łukasz Kupryjańczyk

 • Podstawowe formy połączeń
 • Aspekty podatkowe połączeń (CIT / VAT / PCC), w tym w zakresie:sukcesji podatkowej
 • uzasadnienia biznesowego połączeń
 • roku podatkowego oraz strat łączących się spółek

2. Podziały spółek
Prowadzący: Łukasz Kupryjańczyk

 • Podstawowe formy podziałów
 • Aspekty podatkowe połączeń (CIT / VAT / PCC), w tym w zakresie:sukcesji podatkowej
 • uzasadnienia biznesowego podziałów
 • roku podatkowego oraz strat spółek biorących udział w reorganizacji
 • zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (CIT)

12.45-13.30 Lunch

13.30-15.00
1. Przekształcenia spółek
Prowadzący: Michał Thedy

 • Podstawowe formy przekształceń
 • Podatkowe aspekty przekształceń (CIT / PIT / VAT / PCC), w tym w zakresie:sukcesji podatkowej
 • roku podatkowego oraz rozliczania strat podmiotów przekształcanych
 • mocy ochronnej uzyskanych interpretacji podatkowych

2. Likwidacje
Prowadzący: Michał Thedy

 • Aspekty podatkowe likwidacji spółek kapitałowych (CIT / PIT / VAT)

3. Refinansowania przedsiębiorstw
Prowadzący: Michał Thedy / Łukasz Kupryjańczyk

 • Aspekty podatkowe refinansowania przedsiębiorstw w zakresie:odliczalności odsetek dla celów podatkowych
 • przepisów tzw. cienkiej kapitalizacji
 • podatku u źródła
 • różnic kursowych
 • podatku od czynności cywilnoprawnych / VAT

15.00 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 16.15

1. Zdarzenia reorganizacyjne vs. klauzula obejścia prawa podatkowego
Prowadzący: Lesław Mazur

 • Klauzula obejścia prawa w przepisach
 • Klauzula obejścia prawa a praktyka – pierwsze doświadczenia
 • Działania restrukturyzacyjne vs. klauzula obejścia prawa – granice działania? / przykłady

16.15 - Zakończenie szkolenia