Udział w warsztatach jest płatny: 9900 zł/os. netto + VAT – cena specjalna tylko przy zgłoszeniu do 10 grudnia 2019r.

 

Wygrywaj na konkurencyjnym rynku. Uprzedź innych i wykorzystaj nową wiedzę i narzędzia do skutecznej walki o klienta oraz wyniki finansowe.

Terminy spotkań:
sesja 1: 8-9 lutego, sesja 2: 7-8 marca, sesja 3: 4-5 kwietnia, sesja 4: 9-10 maja, sesja 5: 6-7 czerwca, sesja 6: 20-21 czerwca

Szybki rozwój nowych technologii oraz nowych możliwości skalowania biznesu powoduje, że również w sektorze MSP zmieniają się warunki konkurowania:

 • To, co działało do tej pory, przestaje się sprawdzać?
 • Trudniej jest docierać do nowych klientów?
 • Trudniej jest sprzedawać ofertę firmy?
 • Trudniej jest utrzymywać rentowność działań?
 • Mnożą się dylematy i wątpliwości biznesowe?

W obecnych czasach nie wystarcza dobry produkt czy usługa, żeby zapewnić firmie MSP dalszy, rentowny wzrost. Warsztaty ,,Zaadaptuj i zarabiaj – czyli jak rozwijać biznes w cyfrowej erze” mają na celu dostarczenie polskim firmom MSP nowoczesnych narzędzi do szybkiego projektowania wzrostu ich biznesu w czasach cyfrowych możliwości.

Warsztaty kierowane są do:

 • właścicieli i menedżerów firm MŚP, którzy zastawiają się jak dalej rozwijać firmę w otoczeniu aktywnie działających konkurentów i coraz bardziej wymagających klientów oraz mają poczucie, że potrzebują bardziej ustrukturyzowanego podejścia do podjęcia dalszych decyzji w obszarze wyboru klientów, rozwoju oferty, wyboru kanałów sprzedaży itp.
 • do menedżerów firm MŚP, którzy dostrzegają w swojej firmie symptomy spowolnienia: wyhamowującą sprzedaż, trudności z dotarciem do klientów, spadającą rentowność, trudności z ustaleniem priorytetów w działaniach, malejącą płynność finansową.
 • do właścicieli i menedżerów, którzy stoją przed istotnymi decyzjami na temat wyboru i wdrożenia nowych technologii w swojej firmie.

Warsztaty ”Zaadaptuj i zarabiaj – czyli jak rozwijać biznes w cyfrowej erze” wyposażą ich w nowoczesną wiedzę i narzędzia, które pozwolą im wypracować skuteczną strategię rozwoju biznesu oraz przygotować do podejmowania efektywnych decyzji w obszarze cyfryzacji ich firm.

Sesje warsztatowe opierają się na omówieniu narzędzi, analizie studiów przypadków oraz ćwiczeniach praktycznych. Narzędzia uwzględniają specyfikę branży B2B i B2C.

Dzięki udziałowi w serii warsztatów uczestnicy:

 • Będą wiedzieli na czym ich firma powinna się skoncentrować
 • Określą priorytety w działaniach, skrócą czas podejmowania decyzji biznesowych
 • Dowiedzą się jak mogą lepiej zarabiać na swoich produktach i usługach
 • Dowiedzą się jak podnieść rentowność swoich kanałów dystrybucji
 • Dowiedzą się jak zwiększyć skuteczność swoich działań sprzedażowych, redukując ich koszty
 • Dowiedzą się jak dzięki nowym technologiom mogą lepiej zdobywać klientów, więcej zarabiać na swoich produktach i usługach oraz oszczędzać koszty
 • Będą lepiej przygotowani do wybierania i wdrażania nowych technologii w swoich firmach

 

KONTAKT I WIĘCEJ INFORMACJI:
Małgorzata Wodnicka,
M + 48 786 132 303
malgorzata.wodnicka@mycompanygrow.pl