Warsztaty: Zaadaptuj i zarabiaj – czyli jak rozwijać biznes w cyfrowej erze- Białystok

digital business 915x300 v3

6 KROKÓW DO ZAPROJEKTOWANIA NOWEJ STRATEGII ROZWOJU BIZNESU
W WARUNKACH CYFROWEJ KONKURENCJI

 

Warsztaty 1: Model biznesowy. Termin: 8-9 lutego
Na czym dalej rentownie budować przewagę konkurencyjną? Jak zwiększać przychody, panując nad kosztami?
Jak definiować priorytety w kierunkach rozwoju oferty, dystrybucji i marketingu?

 • Definicja, metodologia – co to jest model biznesowy, omówienie poszczególnych elementów modelu biznesowego
 • Case study – efektywny model biznesowy jako podstawa do rozwoju firmy i zwiększenia efektywności jej działania
 • Wewnętrzne źródła nieefektywności w modelu biznesowym
 • Szanse i zagrożenia zewnętrzne dla modelu biznesowego
 • Audyt modelu biznesowego
 • Możliwie kierunki transformacji modelu biznesowego – gdzie i jak szukać źródeł rentownego wzrostu?

 

Warsztaty 2: Segmentacja. Termin: 7-8 marca
Jak definiować rynki i grupy klientów docelowych, by móc rozwijać w nich rentownie biznes?
Jak szeroko wykorzystywać w firmie segmentację do optymalizacji wydatków i zwiększania skuteczności oferty, działań sprzedażowych i marketingowych?

 • Co to jest segment klientów?
 • Co to jest segmentacja i do jakich decyzji biznesowych służy?
 • Jak skutecznie segmentować klientów?
 • Przykłady segmentacji w branży B2B i B2C
 • Jak wykorzystywać wiedzę o segmentach klientów do wybierania właściwych grup klientów, projektowania dla nich rentownych ofert i kanałów dotarcia?

 

Warsztaty 3: Oferta wartości. Termin: 4-5 kwietnia
Jak projektować produkty i usługi, które znajdują nabywców i na których my jako firma zarabiamy?
Jak skutecznie komunikować ofertę w działaniach sprzedażowych i marketingowych?

 • Co to jest wartość w ofercie dla klienta?
 • Koncepcje wartości według światowych ekspertów
 • Rodzaje i źródła wartości w ofertach B2B i B2C
 • Przykłady ofert wartości
 • Projektowanie oferty wartości produktu lub usługi

 

Warsztaty 4: Modele i kanały sprzedaży. Termin: 9-10 maja
Jak rentownie dystrybuować nasze produkty i usługi oraz skutecznie docierać z nimi do klientów? Jak wybierać właściwe kanały dystrybucji? Jak umiejętnie budować mix kanałów tradycyjnych i on-line unikając konfliktów między kanałami?

 • Jaka jest rola kanałów dystrybucji w realizacji celów biznesowych?
 • Jakie mamy rodzaje kanałów dystrybucji?
 • Jaki zestaw informacji musimy posiadać, aby wybrać najbardziej rentowne kanały dystrybucji?
 • Jak zarządzać ofertą oraz kompetencjami sprzedawców w kanałach dystrybucji aby zachować ich rentowność?

 

Warsztaty 5: Proces sprzedaży. Termin: 6-7 czerwca
Jak skutecznie zarządzać procesem sprzedażowym aby regularnie realizować sprzedaż? Dźwignie sukcesu w prospectingu oraz kolejnych etapach procesu sprzedaży.

 • Co to jest proces sprzedaży?
 • Jak prowadzić działania pozyskiwania nowych klientów aby zwiększyć rentowność tych działań? Jaką wiedzę i narzędzia powinniśmy do tego posiadać?
 • Jak zwiększyć skuteczność kolejnych etapów procesu sprzedażowego? Jaką wiedzę i narzędzia powinniśmy do tego posiadać?

 

Warsztaty 6: Zwinna cyfrowa transformacja firmy. Termin: 20-21 czerwca
Jak wybierać i wdrażać w firmie ”w biegu” nowe technologie? Jak sprawnie przeprowadzić proces wdrożenia nowych technologii aby nie wpłynął on na funkcjonowanie firmy?

 • Jak wykorzystywać i wybierać nowe technologie do zwiększania efektywności naszego modelu biznesowego?
 • Jak przeprowadzić cyfrową transformację w firmie w sposób, który nie sparaliżuje bieżącego działania firmy?
 • Jak zrobić to szybko i efektywnie, tak by projekt nie zamienił się w wielomiesięczny strumień ciągłych spotkań?
 • Jak zrobić to w obliczu braku wewnętrznych kompetencji do przeprowadzenia takiej zmiany?