Podczas naszego webinarium uznani eksperci z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przedstawią najważniejsze kierunki zmian w obszarze HR oraz zakreślą rekomendację dalszych działań zarówno dla biznesu jak i dla podmiotów publicznych. 
 

Webinar kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zajmujących się sprawami pracowniczymi. W szczególności należy wskazać w tym zakresie działy HR, kadrę zarządzającą (menadżerów), członków zarządu odpowiedzialnych za kierunki rozwoju spółki. Innymi słowy, naszym targetem są wszystkie osoby odpowiedzialne za wewnętrzny kształt przedsiębiorstwa w zakresie zatrudniania pracowników, polityk związanych z zatrudnieniem, wewnętrznych regulacji. Interesują nas zarówno podmioty prywatne jak i publiczne

 

Czas trwania: 10:30-14:00


Udział w webinarze jest płatny.
CENA SZKOLENIA : 250 zł + VAT/os. 

(cena zawiera: materiały szkoleniowe, możliwość indywidualnej konsultacji podczas warsztatów, roczną prenumeratę miesięcznika My Company Polska)