10:30 -10:45 - otwarcie - prof. dr hab Krzysztof Baran / mec. Daniel Książek

10:45 - 11:15 - mec. Kajetan Bartosiak - Tarcze antykryzysowe i regulacje epidemiczne – Możliwe kierunki zmian w zakresie regulacji dotyczących kwestii BHP w zakładach pracy.

11:15 - 11:40 - mec. Beata Baran - Nadchodzące wyzwania pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów - nowe obowiązki i dobre praktyki. Zapowiedź projektu ustawy o ochronie podmiotów zbiorowych.

11:40 - 12:00 - mec. Wojciech Bigaj - Nadchodzące zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

12:00-12:30 PRZERWA

12:30-13:00 - mec. Paweł Krzykowski - Stan prac nad dyrektywą o pensji minimalnej - pensja minimalna w 2021 r. w Polsce i jej wpływ na świadczenia pracownicze. Raportowanie umów o dzieło. Wpływ polityki work-life balance na polskie prawo pracy.

13:00 - 13:30 - adw. Katarzyna Syska, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy - Podstawowe problemy i wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii.

13:30 - 14:00 - mec. Katarzyna Fiedeń, Łukasz Łaguna - Tarcze antykryzysowe – stan aktualny i potencjalne kierunki zmian.