dr Daniel Książek

dr Daniel Książek

Wspólnik Zarządzający – Partner, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek American Bar Association oraz European Employment Lawyers Association.

Napisał pracę doktorską pt.  „Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę”, która została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 2013 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim dorobku posiada liczne publikacje z zakresu prawa pracy, m.in monografię oraz wzory pism (patrz: Publikacje)

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Ze strony Kancelarii odpowiedzialny za stałą obsługę w zakresie prawa pracy m.in. takich podmiotów jak: TESCO Polska, IKEA Polska, UNILEVER Polska, PFIZER Polska, DHL Polska, SANOFI-AVENTIS Polska.

Daniel Książek jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów, Dyrektorów Zarządzających/Personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski. Ponadto jest konsultantem organizacji pracodawców oraz związków zawodowych działających na terenie Polski. Jest również członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wymieniany w rankingach Legal 500 EMEA, Chambers and Partners oraz w The International Who’s Who of Management Labour and Employment Lawyers .

prof. dr hab. Krzysztof Baran

prof. dr hab. Krzysztof Baran

Partner, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawniczą
na temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia kadr Human Resources.

Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Obecnie pełni funkcję naczelnego redaktora naukowego fundamentalnego dla prawa pracy dziesięciotomowego dzieła pt. „System prawa pracy”.

Katarzyna Fiedeń

Katarzyna Fiedeń

ukończyła studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz stosunki międzynarodowe ze specjalizacją dyplomacja współczesna na Uniwersytecie Warszawskim. W toku studiów brała udział w programach stypendialnych na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Obecnie jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu prawa pracy i bierze aktywny udział w prowadzonych przez Kancelarię postępowaniach spornych. W obszarze prawa pracy interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zakazu konkurencji, obowiązku zachowania poufności oraz utworami pracowniczymi w myśl ustawy o prawie autorskim.

Katarzyna Fiedeń posiada doświadczenie w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W ramach swoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych m.in. prowadziła warsztaty w tym zakresie dla fundacji zrzeszającej przedsiębiorcze kobiety oraz dla akceleratora zrzeszającego start-upy z branży food-tech. Jest autorką bloga „Twórczo dla Twórców”.

Łukasz Łaguna

Łukasz Łaguna

W kancelarii Baran Książek Bigaj doradza klientom w zakresie skomplikowanych sporów pracowniczych oraz kwestiach związanych m.in. z czasem pracy, dyskryminacją, mobbingiem, współpracą ze związkami zawodowymi.Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauk prawnych. Ponadto, w ramach pracy akademickiej Łukasz Łaguna zasiada w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Łukasz Łaguna jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia oraz wielokrotnym stypendystą stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa zatrudnienia oraz prawa cywilnego. Łukasz Łaguna był prelegentem na kilkunastu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest także ekspertem do spraw prawa zatrudnienia oraz rynku pracy organizacji pozarządowych.

W kancelarii Baran Książek Bigaj doradza klientom w zakresie skomplikowanych sporów pracowniczych oraz kwestiach związanych m.in. z czasem pracy, dyskryminacją, mobbingiem, współpracą ze związkami zawodowymi.