Ludzie są sercem każdej organizacji. Dlatego też zatrudnianie właściwych osób oraz zachęcanie ich do efektywnej pracy jest kluczem do sukcesu każdej organizacji. Realizacja tych początkowych zadań decyduje w dużym stopniu o wykonaniu celu nadrzędnego, jakim jest efektywne pozyskiwanie wartościowych pracowników, którzy przyczynią się do sukcesu firmy.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla właścicieli firm, managerów oraz przedstawicieli działów personalnych, którzy już na poziomie rekrutacji chcą weryfikować dopasowanie kandydata do wartości firmy

Cele szkolenia:

  • wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze przygotowania adekwatnego do potrzeb firmy profilu kompetencyjnego kandydata.
  • rozwój umiejętności tworzenia pytań do wywiadu behawioralnego, w oparciu o kompetencje/ wartości firmy oraz opisy stanowisk.
  • ćwiczenie przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych w oparciu o wywiad biograficzny i behawioralny, wzrost umiejętności oceny ich efektywności.

 

KONTAKT I WIĘCEJ INFORMACJI:
Lidia Wężowska

M + 48 600 057 013
lidia.wezowska@mycompanypolska.pl