Zakres szkolenia:

Profil kompetencyjny kandydata:          

 • Czym są kompetencje i jak je wykorzystać do przygotowania efektywnego procesu rekrutacji?
 • Tworzenie profilu kandydata - kogo potrzebujemy? Dopasowanie do zespołu  - jakiego członka zespołu potrzebujemy?
 • Angażowanie przedstawicieli firmy w opracowanie aktualnego profilu kompetencyjnego?
 • Dobre praktyki.
 • Case study: analiza przykładowych profilów kompetencyjnych np. kierownika sprzedaży - nastawienie na rezultat, zarządzanie zespołem, orientacja na klienta, zarządzanie są w czasie (opracowanie profilu)

Wywiad behawioralny -  kompetencyjny:

 • Wprowadzenie do wykorzystywania wywiadu jako narzędzia rekrutacyjnego
 • Założenia i zasady przeprowadzania wywiadu
 • Analiza wywiadu jako narzędzia rekrutacyjnego
  • Technika „STAR”
 • Konstrukcja pytań w oparciu o kompetencje i opisy stanowisk - procedura przekładania kompetencji dla danego stanowiska na konkretne zachowania
 • Jak zbadać potencjał pracownika?
 • Badanie motywacji pracownika do podjęcia pracy
 • Trening umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych