Katarzyna Wąsowska

Katarzyna Wąsowska

Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC.

Od 2008 roku zarządza zespołami projektowymi, realizującymi programy szkoleniowe i doradcze z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Psycholog społeczny i socjolog organizacji i pracy (MISH, UW) oraz studiów podyplomowych z zakresu HR Business Partneringu na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Przeprowadza diagnozę psychologiczną pracowników z wykorzystaniem testów PTP. Posiada certyfikat metody Insights Discovery oraz Facet5.
Współautorka książki „Assessment/ Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy”(OnePress). Autorka artykułów w „Personelu i Zarządzaniu” za zakresu zarządzania kompetencjami.
Koordynator i asesor wiodący w ok. 130 sesjach (ok. 300 raportów) Assessment/ Development Center. Twórca narzędzi AC/DC oraz trener umiejętności asesorskich. Wspierała rekrutację menadżerów średniego i wyższego szczebla do pionów sprzedażowych, usługowych, technicznych, IT.
Trener w zakresie psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprojektowała i przeprowadziła ok. 6000 godzin szkoleniowych w firmach z różnorodnych branż i sektorów.
Specjalizuje się w szkoleniach wspierających rozwój kompetencji zespołów HRowych (rekrutacja, szkolenia asesorów, planowanie rozwoju) oraz rozwijających umiejętności menadżerskie (m.in. performance management, feedback, zarządzanie zmianą, motywowanie, coachingowy styl zarządzania)
Konsultant w obszarze budowy modeli wartości i kompetencji, oceny 360 stopni oraz systemów zarzadzania przez cele oraz ocen okresowych pracowników. Współpracuje przy projektach badania opinii i satysfakcji pracowniczej, audytach efektywności.